^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II. Obeymuiąca Akta Urodzenia przyznania i Przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X XI M.W. Krakowa na Rok 1821

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 74
- brak danych -
[1820] 1821 [1841]

1820 - 1821
1841 - 1841
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-15d
księga rękopis
dobry
136 - brak danych -
240x360 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 121-130
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -