^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II-ga Obeymuiąca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osób Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. M. W. Krakowa na Rok 1822

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 81
- brak danych -
[1821] 1822

1821 - 1822
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - USC IZR U-16d
księga - brak danych -
do konserwacji
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 143-147; także akta luźne s. 165-176; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -