^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Starozakonnych w Gminie VI. X. XI. M: W: Krakowa na Rok 1823

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 87
- brak danych -
[1822] 1823

1822 - 1823
polski
hebrajski
[Księga urodzeń]
- brak danych - M 1976, USC IZR U-17
księga rękopis
dobry
160 - brak danych -
263x405 Tak
całkowicie J-1742
indeks s.156-159
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -