^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymująca Akta Urodzenia Przyznania i Przysposobienia Osob Wyznania Moyzeszowego w Miescie wolnem Krakowie na Rok 1824

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 95
- brak danych -
[1823] 1824 [1843-1844]

1823 - 1824
1843 - 1844
polski
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - USC IZR U-18d
księga rękopis
dobry
188 - brak danych -
260x400 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 160-165; także akta luźne s. 177-188; także dopiski z lat późniejszych
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -