^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga. Isza. Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów. między Osobami Wyznania Moyzeszowego M. W. K. na Rok. 1825

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 103
- brak danych -
[1824] 1825

1824 - 1825
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 1985, USC IZR M-34
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 63-65
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -