^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1825

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 104
- brak danych -
[1824] 1825

1824 - 1825
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-34d
księga rękopis
dobry
120 - brak danych -
255x410 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 63-65
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -