^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1825 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 105
- brak danych -
[1823-1824] 1825

1823 - 1824
polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1987, USC IZR M-35
luzy rękopis
dobry
1336 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
19 20 21 22 23
...
40 41 42 43

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -