^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIa Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na Rok 1826

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 111
- brak danych -
[1825] 1826

1825 - 1826
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-36d
księga rękopis
dobry
144 - brak danych -
240x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 67-68
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -