^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Miescie Wolnem Krakowie na Rok 1827

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 118
- brak danych -
[1826] 1827

1826 - 1827
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-38d
księga rękopis
dobry
128 - brak danych -
285x440 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 74-76
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -