^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1827 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 119
- brak danych -
[1823, 1825-1826] 1827

1823 - 1823
1825 - 1827
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1995, USC IZR M-39
luzy rękopis
dobry
1592 - brak danych -
460x610 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
22 23 24 25 26
...
45 46 47 48

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -