^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta] Małżenstw Wyznania Moyżeszowego Rok 1812

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
[1811] 1812

1811 - 1812
polski
hebrajski
[Księga małżeństw]
- brak danych - M 1929, USC IZR M-4
księga rękopis
dobry
74 - brak danych -
242x368 Tak
całkowicie J-1777
indeks s. 71
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -