^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między osobami wyznania Moyzeszowego w mieście Wolnem Krakowie na Rok 1828

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 125
- brak danych -
1828 [1829]

1828 - 1829
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-40d
księga rękopis
dobry
124 - brak danych -
280x415 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 59-60
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -