^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1828 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 126
- brak danych -
[1826-1827] 1828

1826 - 1828
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 1999, USC IZR M-41
luzy rękopis
dobry
1356 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4
...
18 19 20 21 22
...
38 39 40 41

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -