^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Zapowiedzi Małżeństwa y Rozwodów w Gminach Wyznania Moyzeszowego prowadzona przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1812tym

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
[1811] 1812 [1817]

1811 - 1812
1817 - 1817
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - USC IZR M-4d
księga rękopis
dobry
70 - brak danych -
240x365 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 41
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -