^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Mieście Wolnem Krakowie na rok 1829

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 131
- brak danych -
[1828] 1829

1828 - 1829
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-42d
księga rękopis
do konserwacji
124 - brak danych -
290x455 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 66-68
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -