^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1829 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 133
- brak danych -
[1826, 1828] 1829 [1847]

1826 - 1826
1828 - 1829
1847 - 1847
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2003, USC IZR M-43
luzy rękopis
dobry
1122 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
27 28 29 30 31
...
55 56 57 58

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -