^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1830

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 138
- brak danych -
[1829] 1830

1829 - 1830
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-44d
księga rękopis
dobry
132 - brak danych -
265x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 55-57
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -