^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa. na Rok 1830

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 139
- brak danych -
[1829] 1830

1829 - 1830
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2005, USC IZR M-44
księga rękopis
dobry
132 - brak danych -
268x409 Tak
całkowicie J-1797
indeks s. 55-57
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -