^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1830 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 140
- brak danych -
[1827-1829] 1830

1827 - 1830
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2007, USC IZR M-45
luzy rękopis
dobry
1308 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
22 23 24 25 26
...
46 47 48 49

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -