^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1831

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 145
- brak danych -
[1830] 1831 [1832]

1830 - 1832
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-46d
księga rękopis
dobry
112 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 61-63
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -