^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga II Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na Rok 1831

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 146
- brak danych -
[1830] 1831

1830 - 1831
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2009, USC IZR M-46
księga rękopis
dobry
112 - brak danych -
252x414 Tak
całkowicie J-1798
indeks s. 61-63
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -