^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1831 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 147
- brak danych -
[1816, 1829-1830] 1831 [1832, 1836, 1852]

1816 - 1816
1829 - 1832
1836 - 1836
1852 - 1852
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2011, USC IZR M-47
luzy rękopis
dobry
1472 - brak danych -
460x610 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
28 29 30 31 32
...
57 58 59 60

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -