^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na rok 1832

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 152
- brak danych -
1832 [1833]

1832 - 1833
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-48d
księga rękopis
dobry
164 - brak danych -
255x415 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 160-163
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -