^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga. Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wolnego Krakowa na rok 1832

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 153
- brak danych -
1832

1832 - 1832
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2013, USC IZR M-48
księga rękopis
dobry
164 - brak danych -
265x415 Tak
całkowicie J-1799
indeks s. 160-163
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -