^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta Wolnego Krakowa. Na Rok 1833

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 159
- brak danych -
1833 [1834]

1833 - 1834
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-50d
księga rękopis
do konserwacji
190 - brak danych -
255x400 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 179-182
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -