^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodow miedzy Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta Wolnego Krakowa Na Rok 1833

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 160
- brak danych -
1833 [1834]

1833 - 1834
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2017, USC IZR M-50
księga rękopis
dobry
190 - brak danych -
262x413 Tak
całkowicie J-1800
indeks s. 179-182
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -