^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1833 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 161
- brak danych -
[1824-1827, 1829-1832] 1833 [1836, 1838]

1824 - 1827
1829 - 1833
1836 - 1836
1838 - 1838
polski
łaciński
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2019, USC IZR M-51
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
59 60 61 62 63
...
119 120 121 122

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -