^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obejmuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodow między Osobami Wyznania Mojżeszowego Miasta wolnego Krakowa Na Rok. 1834

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 164
- brak danych -
[1833] 1834

1833 - 1834
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-52d
księga rękopis
dobry
192 - brak danych -
255x405 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 93-95
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -