^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1834 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 166
- brak danych -
[1832-1833] 1834

1832 - 1834
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2023, USC IZR M-53
luzy rękopis
dobry
2766 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
48 49 50 51 52
...
97 98 99 100

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -