^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza Obejmująca Akta Zapowiedzi, Małżeństw i Rozwodów, między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie. Na Rok 1835

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 171
- brak danych -
[1834] 1835 [1836]

1834 - 1836
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-54d
księga rękopis
dobry
192 - brak danych -
260x415 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 74-75
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -