^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obejmująca Akta Zapowiedzi, Małżeństw, i Rozwodów, między Osobami Wyznania Mojżeszowego w Mieście Wolnem Krakowie Na Rok 1835

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 172
- brak danych -
[1834] 1835

1834 - 1835
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2025, USC IZR M-54
księga rękopis
dobry
192 - brak danych -
264x414 Tak
całkowicie J-1802
indeks s. 73-74
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -