^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1835 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 173
- brak danych -
[1829, 1833-1834] 1835

1829 - 1829
1833 - 1835
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2027, USC IZR M-55
luzy rękopis
dobry
2026 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
35 36 37 38 39
...
71 72 73 74

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -