^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Isza Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wol: Krakowa Na Rok 1836

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 178
- brak danych -
[1835] 1836 [1837]

1835 - 1837
polski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-56d
księga rękopis
dobry
196 - brak danych -
275x425 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 75-76
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -