^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw, i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta wol: Krakowa Na Rok 1836

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 179
- brak danych -
[1835] 1836

1835 - 1836
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2029, USC IZR M-56
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
indeks s. 75-76
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -