^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1836 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 180
- brak danych -
[1823, 1832-1835] 1836

1823 - 1823
1832 - 1836
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2031, USC IZR M-57
luzy rękopis
dobry
1920 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta luźne
Number of scans per page
1 2 3 4
...
34 35 36 37 38
...
69 70 71 72

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -