^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1837 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 187
- brak danych -
[1827, 1829, 1832-1833, 1835-1836] 1837

1827 - 1827
1829 - 1829
1832 - 1833
1835 - 1837
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2035, USC IZR M-59
luzy rękopis
dobry
2306 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
38 39 40 41 42
...
78 79 80 81

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -