^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego. w Kazmierzu przy Krakowie Obeymująca Akta Zapowiedzi z Roku 1813

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 19
- brak danych -
1813

1813 - 1813
polski
[Księga zapowiedzi]
- brak danych - M 1933, USC IZR M-6
księga - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -