^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga Iwsza. Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta Wol. Krakowa. Na Rok 1838

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 192
- brak danych -
[1837] 1838 [1839, 1920, 1937, 1939]

1837 - 1839
1920 - 1920
1937 - 1937
1939 - 1939
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2037, USC IZR M-60
księga druk rękopis
dobry
208 - brak danych -
267x418 Tak
całkowicie J-1805
indeks s. 165-167; także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -