^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego Księga IIga Obeymuiąca Akta Zapowiedzi Małzeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego Miasta Wol. Krakowa Na Rok 1838

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 193
- brak danych -
[1837] 1838 [1839]

1837 - 1839
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-60d
księga rękopis
dobry
196 - brak danych -
265x415 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 165-166
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -