^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1838 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 194
- brak danych -
[1828, 1833-1837] 1838

1828 - 1828
1833 - 1838
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2039, USC IZR M-61
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
21 22 23 24 25
...
43 44 45 46

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -