^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Aktów Stanu Cywilnego Księga I.sza Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi Małżeństw y Rozwodow między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Miescie Krakowie Na 1839. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 199
- brak danych -
[1838] 1839

1838 - 1839
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2041, USC IZR M-62
księga rękopis
po konserwacji
164 - brak danych -
245x395 Tak
całkowicie J-1806
indeks s.127-129
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -