^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

FREDERYK AUGUST z Bozey Łaski Król Saski Xiąże Warszawski. Księga I Akt Stanu Cywilnego Gminy Osób Wyznania Moyzesowego w Kazmierzu przy Krakowie zamieszkałych Obeymująca Akta Małżenstw z Roku 1813

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 20
- brak danych -
1813

1813 - 1813
polski
hebrajski
[Księga małżeństw]
- brak danych - M 1934, USC IZR M-7
księga rękopis
dobry
54 - brak danych -
238x368 Tak
całkowicie J-1778
indeks s. 51, także akta luźne
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -