^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Stanu Cywilnego księga IIga Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi Małżeństw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyżeszowego w Wolnem Mieście Krakowie Na 1839. Rok

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 200
- brak danych -
[1838] 1839

1838 - 1839
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-62d
księga rękopis
dobry
164 - brak danych -
245x385 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 127-129
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -