^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1839 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 201
- brak danych -
[1835, 1837-1838] 1839

1835 - 1835
1837 - 1839
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2043, USC IZR M-63
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
15 16 17 18 19
...
31 32 33 34

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -