^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Akta Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego Miasta Wolnego Krakowa na Rok 1840

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 206
- brak danych -
[1839] 1840 [1841]

1839 - 1841
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-64d
księga rękopis
do konserwacji
164 - brak danych -
237x382 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 83-86
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -