^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1840 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 208
- brak danych -
[1825, 1833, 1835, 1837-1839] 1840

1825 - 1825
1833 - 1833
1835 - 1835
1837 - 1840
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2047, USC IZR M-65
luzy rękopis
dobry
1786 - brak danych -
260x410 Tak
brak mikrofilmu
także akta szyte; częściowo uszkodzenia spowodowane przez owady
Number of scans per page
1 2 3 4
...
24 25 26 27 28
...
49 50 51 52

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -