^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Aktów Zapowiedzi Małżeństwa y Rozwodów Gmin Wyznania Moyzeszowego utrzymywana przez Urzędnika Stanu Cywilnego w Roku 1813

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 21
- brak danych -
[1812] 1813 [1817]

1812 - 1813
1817 - 1817
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - USC IZR M-7d
księga rękopis
do konserwacji
50 - brak danych -
235x365 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 39
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -