^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga Ia Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Mieście Krakowie na Rok 1841

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 213
- brak danych -
[1840] 1841 [1842]

1840 - 1842
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - M 2049, USC IZR M-66
księga rękopis
dobry
164 - brak danych -
252x392 Tak
całkowicie J-1808
indeks s. 89-91
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -