^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga II-a Aktów Stanu Cywilnego Obeymuiąca Wpisy Zapowiedzi, Małzenstw i Rozwodów między Osobami Wyznania Moyzeszowego w Wolnem Miescie Krakowie na Rok 1841

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 214
- brak danych -
[1840] 1841 [1842]

1840 - 1842
polski
hebrajski
[Księga zapowiedzi, małżeństw i rozwodów]
- brak danych - USC IZR M-66d
księga rękopis
dobry
164 - brak danych -
250x390 Tak
brak mikrofilmu
indeks s. 89-92
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -