^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Alegata do akt małżeństw z 1841 r.]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 215
- brak danych -
[1835-1840] 1841

1835 - 1841
polski
niemiecki
hebrajski
- brak danych -
- brak danych - M 2051, USC IZR M-67
luzy - brak danych -
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
także akta szyte
Number of scans per page
1 2 3 4
...
25 26 27 28 29
...
51 52 53 54

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -